KOLORY LATA – DZIECI młodsze- CZWARTEK 13.06.19

W czwartek przedszkolaki poćwiczą pamięć poprzez zabawy dydaktyczne i ruchowe, naukę fragmentu wiersza „Gra w kolory – żółty” oraz naukę drugiej zwrotki piosenki „Znam kolory”.

Czwartek: Żółte słońce

Pomoce dydaktyczne:

chusta animacyjna, karty obrazkowe do wiersza, trójkąt, piosenka „Znam kolory”, 2 małe lusterka, piosenka „The Rainbow Colors”, karty obrazkowe do piosenki.

Opis aktywności:

1. „Witam tych, którzy…” – powitanie z dziećmi – wszyscy trzymają chustę na wysokości pasa i delikatnie nią poruszają. Nauczycielka wypowiada kolejne zdania, a dzieci, które trzymają kolor o którym mówi nauczycielka biegnąc po zewnętrznej stronie koła zamieniają się miejscami. Nauczycielka wymienia wszystkie kolory, tak, by wszystkie dzieci były przywitane:

 • Witam tych, którzy trzymają kolor pomarańczowy
 • Witam tych, którzy trzymają kolor czerwony
 • Witam tych, którzy trzymają kolor fioletowy
 • Witam tych, którzy trzymają kolor niebieski
 • Witam tych, którzy trzymają kolor zielony
 • Witam tych, którzy trzymają kolor żółty

2. „Gra w kolory – żółty” – słuchanie fragmentu wiersza A. Rumińskiej – dzieci siedzą wygodnie na dywanie, a nauczycielka czyta wiersz.

Gra w kolory – żółty

Żółte słoneczko, żółte kaczeńce nad rzeczką.
Żółte banany, żółte cytryny.
Żółta kaczuszka na stawie i żółty motylek w trawie.
I co jeszcze żółtego jest wokół ciebie, kolego? 

Nauczycielka zadaje dzieciom pytania do treści wiersza:

 • O jakim kolorze była mowa w wierszu?
 • Co żółtego występowało w wierszu? (po odpowiedzi dzieci nauczycielka układa na dywanie karty obrazkowe)
 • Z czym jeszcze kojarzy wam się kolor żółty?

3. „Gra w kolory – żółty” – zabawa dydaktyczno-ruchowa – nauczycielka rozkłada na dywanie karty obrazkowe w takiej kolejności w jakiej występują w wierszu. Zadaniem dzieci jest przeskakiwanie kart z wypowiadaniem nazwy rzeczy, którą właśnie przeskoczyło.

4. „Gra w kolory – żółty” – nauka wiersza – nauczycielka wypowiadając słowa wiersza pokazuje kolejne karty obrazkowe, dzieci powtarzają za nauczycielką.

5. „Gra w żółte” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci poruszają się po sali w rytmie wygrywanym przez nauczycielkę na trójkącie. Kiedy trójkąt ucichnie nauczycielka podaje nazwę koloru, który dzieci mają za zadanie odszukać w sali i go dotknąć. Jeżeli padnie nazwa „żółty”, wówczas dzieci stają prosto w bezruchu. Zabawa powtarzamy kilkakrotnie.

6. „Znam kolory” – nauka piosenki – nauka drugiej zwrotki piosenki.

7. „Łapiemy promienie Słońca” – zabawa ruchowa – nauczycielka porusza lusterkami tak, by w sali pojawiały się odbite od nich promienie słoneczne tworzące tzn. „zajączki”. Zadaniem dzieci, jest łapanie „zajączków” – dotykanie miejsca na ścianie/dywanie gdzie pojawia się światełko.

8. „The Rainbow Colors” – śpiewanie piosenki – dzieci wraz z nauczycielką śpiewają piosenkę, nauczycielka w trakcie piosenki pokazuje odpowiednie karty obrazkowe.

9. „What’s missing” – gra dydaktyczna – nauczycielka układa na dywanie 3 wybrane karty obrazkowe i daje dzieciom parę sekund na zapamiętanie układu kart. Kolejno prosi dzieci, by zamknęły oczy i w tym czasie obraca jedną kartę, tak, by dzieci nie widziały co się na niej znajduje. Następnie pyta dzieci: „What’s missing?„, a dzieci odpowiadają np. „orange„.

* Możemy poprosić rodziców odbierających dziecko z przedszkola, by jutro ubrali dziecko kolorowo – a przynajmniej, żeby dziecko miało jakikolwiek tęczowe akcenty.

Załączniki:

Karty obrazkowe do wiersz „Gra w kolory – żółty”
Karta obrazkowa do piosenki „The Rainbow Colors”

Wykorzystane strony:

 1. http://przedszkole142.home.pl/ext_ppoz142/index.php?option=com_content&view=article&id=851:listopad-wiersze-i-piosenki&catid=35:grupa-2&Itemid=68 – wiersz A. Rumińskiej „Gra w kolory – żółty”
 2. https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk – piosenka „Znam kolory”
 3. https://drive.google.com/file/d/0B02XbDg_ElTHTGVDcV9UeE1YdDg/view – karty obrazkowe do piosenki „The Rainbow Colors”
 4. https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc – piosenka „The Rainbow Colors”