1 stycznia 2021 r. zaktualizujemy Regulamin naszej strony. Wprowadzone zostaną zapisy dotyczące głównie nowo zdefiniowanego