Zmiany w regulaminie

1 stycznia 2021 r. zaktualizujemy Regulamin naszej strony.

Wprowadzone zostaną zapisy dotyczące głównie nowo zdefiniowanego Przedsiębiorcy Indywidualnego, kont grupowych oraz czasu trwania planu Rocznego i dotyczyć będą w głównej mierze klientów, którzy dokonają zakupu po 31.12.2020 r.

Szczegóły dostępne są już dzisiaj na podstronie z nowym regulaminem.