KOLORY LATA – DZIECI STARSZE – Środa 12.06.19

W środę przedszkolaki poćwiczą logiczne myślenie i udoskonalą umiejętności matematyczne poprzez zabawy z czerwonymi owocami – przeliczanie w zakresie 10, układanie od najmniejszego do największego i składanie obrazka z części. Udoskonalą również sprawność, zwinność i skoczność wykonując zestaw ćwiczeń gimnastycznych, a także nauczą się trzeciej zwrotki piosenki „Kolorowa piosenka”.

Środa: Czerwone owoce

Pomoce dydaktyczne:

piosenka „Kolorowa, piosenka”, karteczki z owocami z taśmą dwustronną, 3 koperty z przyklejonym owocem dla każdej grupy, puzzle owocowe, karteczki z owocami w różnych wielkościach, karty pracy „Policz owoce”, 5 dużych kartek z bloku technicznego (zielona, pomarańczowa, fioletowa, niebieska, czerwona), krążki w pięciu kolorach – po jednym krążku dla każdego dziecka, piosenka „Rainbow Colors”, karty obrazkowe do piosenki.

Opis aktywności:

1. „Witam tych, którzy…” – powitanie z dziećmi – dzieci wraz z nauczycielką siedzą w kole. Nauczycielka wymawia kolejne zdania, a dzieci, które mają na sobie coś w danym kolorze odszukują w sali przedmiot w tym kolorze, biegną do niego i dotykają równocześnie ten przedmiot oraz części garderoby w wymienionym kolorze. Nauczycielka wymyśla kolejne zdania do czasu, aż wszystkie dzieci będą przywitane:

 • Witam tych, którzy mają na sobie coś niebieskiego
 • Witam tych, którzy mają na sobie coś czerwonego
 • Witam tych, którzy mają na sobie coś zielonego
 • Witam tych, którzy mają na sobie coś białego
 • Witam tych, którzy mają na sobie coś żółtego

2. „Czerwone skojarzenia” – zabawa słownikowa – nauczycielka pyta dzieci: „Co kojarzy wam się z kolorem czerwonym?”. Dzieci kolejno podają swoje odpowiedzi – wszystkie odpowiedzi są poprawne.

3. „Czerwone owoce” – zabawa muzyczno-ruchowa – nauczycielka rozrzuca po całym dywanie karteczki z czerwonymi owocami. W trakcie gdy jest włączona „Kolorowa piosenka”, dzieci biegają po sali omijając rozrzucone karteczki. Na przerwę w muzyce każdy podnosi karteczkę z owocem i przykleja na ubranie w widocznym miejscu. Następnie nauczycielka prosi dzieci, by usiadły w grupach według wylosowanych karteczek tj. grupa jabłek, wiśni, truskawek, malin i porzeczek.

4. „Owocowe puzzle” – układanie puzzli – nauczycielka rozdaje każdej grupie jedną kopertkę z pociętym na części obrazkiem. Zadaniem dzieci jest ułożenie obrazka. Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania, grupy mogę wymienić się puzzlami – tak, aby każda grupa mogła ułożyć każde puzzle.

5. „Zbieramy owoce” – nauczycielka rozrzuca po całym dywanie karteczki z czerwonymi owocami w różnych wielkościach. W trakcie gdy jest włączona „Kolorowa piosenka”, dzieci biegają po sali omijając rozrzucone karteczki. Na przerwę w muzyce dzieci podnoszą karteczki z owocem, który mają przyklejony na ubraniu. Zabawę powtarzamy do momentu, aż wszystkie owoce będą pozbierane. Kolejno nauczycielka prosi dzieci, by ponownie usiadły w swoich grupach.

6. „Od najmniejszego do największego” – zabawa matematyczna – dzieci w grupach układają zebrane owoce od najmniejszego do największego. Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania, grupy mogę wymienić się owocami – tak, aby każda grupa mogła ułożyć różne owoce.

7. „Sałatka owocowa” – zabawa ruchowa – dzieci siadają w kole na dywanie i uważnie słuchają nauczycielki. Nauczycielka wypowiada nazwę owocu, a dzieci, które mają przyklejony wypowiedziany owoc wstają, obiegają koło i siadają w innym niż dotychczas miejscu. Nauczycielka może wypowiedzieć dwie lub trzy nazwy owoców na raz. Na hasło „sałatka owocowa” – wszystkie dzieci biegną w koło, po czym siadają na dywanie. Zabawę powtarzamy do czasu, aż wszystkie dzieci się wybiegają.

8. „Policz owoce” – liczenie w zakresie 10 – nauczycielka omawia z dziećmi, jak należy wykonać zadanie (zwrócenie szczególnej uwagi dzieci, że występuje kilka rodzai kart pracy – każdy musi pracować samodzielnie). Następnie rozdaje jeden rodzaj kart pracy jednej grupie, a kolejno zaprasza dzieci do stolików, tak, by dzieci z jednej grupy siedziały przy różnych stolikach (przy jednym stoliku mają siedzieć dzieci z truskawką, maliną, jabłkiem, porzeczką i wiśnią). W trakcie, gdy dzieci wykonują zadanie nauczycielka przechodzi między stolikami, pomaga dzieciom, jeśli jest taka potrzeba i sprawdza poprawność wykonania zadania.

9. „Zakodowana gimnastyka” – zabawa muzyczno-ruchowa – dzieci maszerują, podskakują lub biegają po sali w rytmie piosenki „Kolorowa piosenka” . Na przerwę w muzyce nauczycielka unosi wysoko do góry jedną z kolorowych kartek (pomarańczową, fioletową, zieloną, żółtą, niebieską i czerwoną), a dzieci wykonują odpowiednie ruchy:

 • zielona – podskoki obunóż w miejscu
 • fioletowa – klaszczą nad głową
 • pomarańczowa – przechodzą do przysiadu uderzając palcami o podłogę
 • niebieska – pajacyki
 • czerwona – stoją na jednej nodze

10. „Kolorowa piosenka” – nauka piosenka – nauka trzeciej zwrotki piosenki.

11. „Gimnastyka smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych – dzieci wykonują ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z poleceniami nauczyciela. Opis zestawu ćwiczeń gimnastycznych dostępny w linku na dole strony bądź w książce K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” – ćwiczenia gimnastyczne zestaw III.

12. „Rainbow Colors” – śpiewanie piosenki – dzieci wraz z nauczycielką śpiewają piosenkę, nauczycielka w trakcie piosenki pokazuje odpowiednie karty obrazkowe.

13. „Colors” – zabawa dydaktyczno-ruchowa – nauczycielka rozkłada na dywanie kilka kart obrazkowych. Następnie prosi kolejne dzieci, by przeskakując pomiędzy kartami wypowiadały co znajduje się na karcie np. „red apple, green frog, pink flamingo, yellow lemon„. Pozostałe dzieci sprawdzają poprawność wykonania zadania. Za każdym razem zmieniamy układ kart. Zabawę powtarzamy do momentu, aż wszystkie dzieci wezmą w niej udział.

* Możemy poprosić rodziców odbierających dziecko z przedszkola, by jutro ubrali dziecko na żółto – a przynajmniej, żeby dziecko miało jakikolwiek żółty akcent.

Załączniki:

Kartki z owocami do zabawy „Czerwone owoce”
Obrazki do pocięcia do zabawy „Owocowe puzzle”
Karteczki z owocami do zabaw „Zbieramy owoce” i „Od najmniejszego do największego”
Karty pracy „Policz owoce”
Karty obrazkowe do piosenki „Rainbow Colors”

Wykorzystane strony:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=qO-iNKvED60 – piosenka „Kolorowa piosenka”
 2. https://www.2sp.lublin.pl/dla_nauczycieli_pliki/zestaw_cw_gimnastycznych.pdf – opis zestawu ćwiczeń gimnastycznych nr. XI strona 11
 3. https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg – piosenka „Rainbow Colors”