KOLORY LATA – DZIECI młodsze- ŚRODA 12.06.19

W środę przedszkolaki poćwiczą logiczne myślenie i udoskonalą umiejętności matematyczne poprzez zabawy z czerwonymi owocami – przeliczanie w zakresie 5, układanie od najmniejszego do największego i składanie obrazka z części. Udoskonalą również sprawność, zwinność i skoczność wykonując zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

Środa: Czerwone owoce

Pomoce dydaktyczne:

piosenka „Znam kolory”, karteczki z owocami z taśmą dwustronną, 3 koperty z przyklejonym owocem dla każdej grupy, puzzle owocowe, karteczki z owocami w różnych wielkościach, piosenka „The Rainbow Colors”, karty obrazkowe do piosenki.

Opis aktywności:

1. „Witam tych, którzy…” – powitanie z dziećmi – dzieci wraz z nauczycielką siedzą w kole. Nauczycielka wymawia kolejne zdania, a dzieci, które mają na sobie coś w danym kolorze odszukują w sali przedmiot w tym kolorze, biegną do niego i dotykają równocześnie ten przedmiot oraz części garderoby w wymienionym kolorze. Nauczycielka wymyśla kolejne zdania do czasu, aż wszystkie dzieci będą przywitane:

  • Witam tych, którzy mają na sobie coś niebieskiego
  • Witam tych, którzy mają na sobie coś czerwonego
  • Witam tych, którzy mają na sobie coś zielonego
  • Witam tych, którzy mają na sobie coś białego
  • Witam tych, którzy mają na sobie coś żółtego

2. „Czerwone skojarzenia” – zabawa słownikowa – nauczycielka pyta dzieci: „Co kojarzy wam się z kolorem czerwonym?”. Dzieci kolejno podają swoje odpowiedzi – wszystkie odpowiedzi są poprawne.

3. „Czerwone owoce” – zabawa muzyczno-ruchowa – nauczycielka rozrzuca po całym dywanie karteczki z czerwonymi owocami. W trakcie gdy jest włączona piosenka „Znam kolory”, dzieci biegają po sali omijając rozrzucone karteczki. Na przerwę w muzyce każdy podnosi karteczkę z owocem i przykleja na ubranie w widocznym miejscu. Następnie nauczycielka prosi dzieci, by usiadły w grupach według wylosowanych karteczek tj. grupa jabłek, wiśni, truskawek, malin i porzeczek.

4. „Owocowe puzzle” – układanie puzzli – nauczycielka rozdaje każdej grupie jedną kopertkę z pociętym na części obrazkiem. Zadaniem dzieci jest ułożenie obrazka. Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania, grupy mogę wymienić się puzzlami – tak, aby każda grupa mogła ułożyć każde puzzle.

5. „Zbieramy owoce” – nauczycielka rozrzuca po całym dywanie karteczki z czerwonymi owocami w różnych wielkościach. W trakcie gdy jest włączona piosenka „Znam kolory”, dzieci biegają po sali omijając rozrzucone karteczki. Na przerwę w muzyce dzieci podnoszą karteczki z owocem, który mają przyklejony na ubraniu. Zabawę powtarzamy do momentu, aż wszystkie owoce będą pozbierane. Kolejno nauczycielka prosi dzieci, by ponownie usiadły w swoich grupach.

6. „Od najmniejszego do największego” – zabawa matematyczna – dzieci w grupach układają zebrane owoce od najmniejszego do największego. Następnie przeliczają liczbę owoców w swoim zbiorze. Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania, grupy mogę wymienić się owocami – tak, aby każda grupa mogła ułożyć różne owoce.

7. „Sałatka owocowa” – zabawa ruchowa – dzieci siadają w kole na dywanie i uważnie słuchają nauczycielki. Nauczycielka wypowiada nazwę owocu, a dzieci, które mają przyklejony wypowiedziany owoc wstają, obiegają koło i siadają w innym niż dotychczas miejscu. Nauczycielka może wypowiedzieć dwie lub trzy nazwy owoców na raz. Na hasło „sałatka owocowa” – wszystkie dzieci biegną w koło, po czym siadają na dywanie. Zabawę powtarzamy do czasu, aż wszystkie dzieci się wybiegają.

8. „Gimnastyka smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych – dzieci wykonują ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z poleceniami nauczyciela. Opis zestawu ćwiczeń gimnastycznych dostępny w linku na dole strony bądź w książce K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” – ćwiczenia gimnastyczne zestaw III.

9. „The Rainbow Colors” – śpiewanie piosenki – dzieci wraz z nauczycielką śpiewają piosenkę, nauczycielka w trakcie piosenki pokazuje odpowiednie karty obrazkowe.

10. „Jump and say” – zabawa dydaktyczno-ruchowa – nauczycielka układa na dywanie 3-4 wybrane karty obrazkowe. Następnie prosi kolejne dzieci, by przeskakując pomiędzy kartami wypowiadały nazwę koloru jaki właśnie przeskoczyły np. „red, green, pink, yellow„. Pozostałe dzieci sprawdzają poprawność wykonania zadania. Za każdym razem zmieniamy układ kart. Zabawę powtarzamy do momentu, aż wszystkie dzieci wezmą w niej udział.

* Możemy poprosić rodziców odbierających dziecko z przedszkola, by jutro ubrali dziecko na żółto – a przynajmniej, żeby dziecko miało jakikolwiek żółty akcent.

Załączniki:

Kartki z owocami do zabawy „Czerwone owoce”
Obrazki do pocięcia do zabawy „Owocowe puzzle”
Karteczki z owocami do zabaw „Zbieramy owoce” i „Od najmniejszego do największego”
Karta obrazkowa do piosenki „The Rainbow Colors”

Wykorzystane strony:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk – piosenka „Znam kolory”
  2. https://www.2sp.lublin.pl/dla_nauczycieli_pliki/zestaw_cw_gimnastycznych.pdf – opis zestawu ćwiczeń gimnastycznych nr. XI strona 11
  3. https://drive.google.com/file/d/0B02XbDg_ElTHTGVDcV9UeE1YdDg/view – karty obrazkowe do piosenki „The Rainbow Colors”
  4. https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc – piosenka „The Rainbow Colors”