KOLORY LATA – DZIECI STARSZE – Czwartek 13.06.19

W czwartek przedszkolaki dowiedzą się jaki kolor ma naprawdę Słońce i spróbują złapać odbicie jego promieni. Rozwiążą kilka zagadek słownych i poćwiczą dzielenie wyrazów na sylaby i głoski. Udoskonalą również swoje umiejętności matematyczne układając promienie słoneczne od najdłuższego do najkrótszego i na odwrót.
A także zapoznają się z czwartą zwrotką piosenki „Kolorowa piosenka”.

Czwartek: Żółte słońce

Pomoce dydaktyczne:

chusta animacyjna, zagadki słowne, karty obrazkowe do zagadek, worek, emblematy do zagadek, kartki z cyframi (1-5), piosenka „Kolorowa piosenka”, trójkąt, książki/albumy/zdjęcia przedstawiające słońce w jego różnych fazach (świt, południe, zmierzch), dzwonki/flet/keyboard, żółte koło, żółte paski różnej długości, kolorowe paski różnej długości dla każdego dziecka, 2 małe lusterka, 6 dużych kartek z bloku technicznego (zielona, pomarańczowa, fioletowa, niebieska, czerwona i żółta), piosenka „Rainbow Colors”, karty obrazkowe do piosenki.

Opis aktywności:

1. „Witam tych, którzy…” – powitanie z dziećmi – wszyscy trzymają chustę na wysokości pasa i delikatnie nią poruszają. Nauczycielka wypowiada kolejne zdania, a dzieci, które trzymają kolor o którym mówi nauczycielka biegnąc po zewnętrznej stronie koła zamieniają się miejscami. Nauczycielka wymienia wszystkie kolory, tak, by wszystkie dzieci były przywitane:

 • Witam tych, którzy trzymają kolor pomarańczowy
 • Witam tych, którzy trzymają kolor czerwony
 • Witam tych, którzy trzymają kolor fioletowy
 • Witam tych, którzy trzymają kolor niebieski
 • Witam tych, którzy trzymają kolor zielony
 • Witam tych, którzy trzymają kolor żółty

2. „Żółte zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych – nauczycielka zadaje dzieciom zagadki, dzieci odgadują. Po każdej dobrej odpowiedzi nauczycielka umieszcza na dywanie kartę obrazkową z rozwiązaniem zagadki. Kolejno dzieci dzielą wyraz na sylaby i głoski. Następnie nauczycielka pyta dzieci, co wspólnego mają te wszystkie rzeczy – kolor żółty.

3. „Sylaby” – zabawa ruchowa – nauczycielka umieszcza w różnych miejscach sali kartki z cyframi od 1 do 5 (celowo umieszczamy również kartonik z cyfrą 1 i 5, mimo, że nie ma wyrazów o takiej ilości sylab), dzieci losują z worka emblematy z przedmiotami z poprzedniej zabawy. Następnie dzieci maszerują, podskakują lub biegają po sali w rytm piosenki „Kolorowa piosenka”. Na przerwę w muzyce dzieci mają za zadanie ustawić się przy kartoniku, który określa ilość sylab przedmiotu z obrazka, który trzymają w ręce. Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania, dzieci wracają na środek sali i wymieniają się między sobą kartonikami – nie można wymieć się na taki sam obrazek. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

4. „Żółte skojarzenia” – zabawa słownikowa – nauczycielka pyta dzieci: „Co jeszcze kojarzy wam się z kolorem żółtym?”. Dzieci kolejno podają swoje odpowiedzi – wszystkie odpowiedzi są poprawne.

5. „Gra w żółte” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci poruszają się po sali w rytmie wygrywanym przez nauczycielkę na trójkącie. Kiedy trójkąt ucichnie nauczycielka podaje nazwę koloru, który dzieci mają za zadanie odszukać w sali i go dotknąć. Jeżeli padnie nazwa „żółty”, wówczas dzieci stają prosto w bezruchu. Zabawa powtarzamy kilkakrotnie.

6. „Jaki kolor ma Słońce?” – zabawa dydaktyczna – dzieci wraz z nauczycielem oglądają albumy/książki/ilustracje
przedstawiające słońce w jego różnych fazach (świt, południe, zmierzch). Nauczyciel wyjaśnia dzieciom pojęcie horyzont (linia, wzdłuż której niebo wydaje się stykać z powierzchnią ziemi) – najlepiej, by podczas spaceru powrócić do tematu i pokazać dzieciom horyzont. Następnie nauczycielka zadaje dzieciom pytania:

 • Czy Słońce rzeczywiście jest żółte?
 • Jaki kolor ma Słońce, gdy pojawia się na horyzoncie?
 • Jaki kolor ma Słońce, gdy jest wysoko na niebie?
 • Jaki kolor ma Słońce, gdy chowa się za horyzont?
 • Do czego potrzebne jest Słońce?

7. „Wędrówka Słońca” – zabawa ruchowa – nauczycielka gra na dzwonkach/flecie/keybordzie gamę C-dur. Dzieci to Słońca, które leżą skulone na podłodze. Przy każdym następnym dźwięku coraz bardziej się unoszą – tak aby przy górnym dźwięku C wspiąć się na palce. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie, grając dźwięki od najniższego do najwyższego i odwrotnie.

8. „Promienie Słońca” – zabawa matematyczna – nauczycielka układa na dywanie żółte koło oraz odchodzące od niego paski różnej długości. Dzieci mają za zadanie przyjrzeć się uważnie i powiedzieć, który promień jest najkrótszy, a który najdłuższy. Następnie nauczycielka prosi, aby dzieci ułożyły promienie od najkrótszego do najdłuższego. Kolejno każde dziecko otrzymuje swój zestaw kolorowych paseczków o rożnych długościach, które ma ułożyć od najdłuższego do najkrótszego. Po wykonaniu zadania wszyscy wspólnie sprawdzają poprawność jego wykonania.

9. „Łapiemy promienie Słońca” – zabawa ruchowa – nauczycielka porusza lusterkami tak, by w sali pojawiały się odbite od nich promienie słoneczne tworzące tzn. „zajączki”. Zadaniem dzieci, jest łapanie „zajączków” – dotykanie miejsca na ścianie/dywanie gdzie pojawia się światełko.

10. „Kolorowa piosenka” – nauka piosenka – nauka czwartej zwrotki piosenki.

11. „Zakodowana gimnastyka” – zabawa muzyczno-ruchowa – dzieci maszerują, podskakują lub biegają po sali w rytmie piosenki „Kolorowa piosenka”. Na przerwę w muzyce nauczycielka unosi wysoko do góry jedną z kolorowych kartek (pomarańczową, fioletową, zieloną, żółtą), a dzieci wykonują odpowiednie ruchy:

 • zielona – podskoki obunóż w miejscu
 • fioletowa – klaszczą nad głową
 • pomarańczowa – przechodzą do przysiadu uderzając palcami o podłogę
 • niebieska – pajacyki
 • czerwona – stoją na jednej nodze
 • żółta – w miejscu przeskoki z nogi na nogę.

12. „Rainbow Colors” – śpiewanie piosenki – dzieci wraz z nauczycielką śpiewają piosenkę, nauczycielka w trakcie piosenki pokazuje odpowiednie karty obrazkowe.

13. „What’s missing?” – gra dydaktyczna – nauczycielka rozkłada na dywanie karty obrazkowe i daje dzieciom parę sekund na zapamiętanie układu kart. Kolejno prosi dzieci, by zamknęły oczy i w tym czasie obraca jedną kartę, tak, by dzieci nie widziały co się na niej znajduje. Następnie pyta dzieci: „What’s missing?„, a dzieci odpowiadają np. „orange carrot„.

* Możemy poprosić rodziców odbierających dziecko z przedszkola, by jutro ubrali dziecko kolorowo – a przynajmniej, żeby dziecko miało jakikolwiek tęczowe akcenty.

Załączniki:

Zagadki do zabawy „Żółte zagadki”
W lato pięknie cię opali,
w zimę trzyma się w oddali,
mieszka w niebie, jest gorące.
Każde dziecko lubi. /słońce/
Barwy żółtej ona cała,
do herbaty doskonała.
Jest w niej dużo witaminy.
Kwaśny w smaku sok z …. /cytryny/
Wyrósł na drodze
na jednej nodze.
Wygląda jak słońce,
ma ziarnek tysiące. /słonecznik/
Roślina to taka, co kolby posiada.
Można prażyć jej nasiona, a potem je zjadać.
Ja jem często w kinie popcorn,
przyznać się nie wstydzę.
W domu także można zrobić pyszną… /kukurydzę/
Ni widać ich w ciągu dnia,
chociaż są nad nami.
Można je zobaczyć
tylko wieczorami. /gwiazdy/
Owoc jest to egzotyczny,
ma swój fanklub bardzo liczny,
swawolnych małpek gromada
codziennie się nim zajada. /banan/
Karty obrazkowe do zabawy „Żółte zagadki”
Emblematy do zabawy „Sylaby”
Karty obrazkowe do piosenki „Rainbow Colors”

Wykorzystane strony:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=qO-iNKvED60 – piosenka „Kolorowa piosenka”
 2. https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg – piosenka „Rainbow Colors”