Na łące – dzieci starsze – środa 13.05.19

W środę przedszkolaki zapoznają się z cyklem życia żaby oraz wykonają pracę plastyczno-techniczną, która go obrazuje. Poznają kilka gatunków żab i ropuch występujących w Polsce, nauczą się trzeciej zwrotki piosenki „Żabie kroki”, a także sami zamienią się w żabki uczestnicząc w zabawach: „Która żabka skoczy dalej?” oraz „Żabia orkiestra”.

Środa: Od skrzeku do żaby

Pomoce dydaktyczne:

karty obrazkowe z opowiadaniem, obrazki z cyklem życia żaby do kolorowania (jeden zestaw dla jednego dziecka + do zabawy ruchowej), piosenka „Żabie kroki”, taśma malarska, karty obrazkowe z kilkoma gatunkami płazów występujących w Polsce, kartki z napisami: ropuchy, żaby, bańki mydlane, wytłaczanka do jajek, zielona farba, pędzelki, zielony papier, zielone druciki kreatywne, ruchome oczy (po dwa dla każdego dziecka), folia bąbelkowa, czarny mazak, nożyczki, czerwona szarfa, zielone szarfy (o jedną mniej niż jest dzieci), piosenka: „Five Little Speckled Frogs”, karta pracy do piosenki: „Five Little Speckled Frogs”.

Opis aktywności:

1. „Chodźcie wszyscy” – powitanie z dziećmi – dzieci wraz z nauczycielką stoją w kole i mówiąc wykonują kolejne czynności:

Chodźmy wszyscy tu do koła (wszyscy tworzą koło)
Zabawimy się wesoło (każdy obraca się wokół własnej osi)
Witamy się wszyscy wraz
(kłaniamy się)
Na zabawę nadszedł czas
(podskokami obracamy się dookoła)
Prawa ręka, lewa ręka
(pokazujemy prawą, a następnie lewą rękę)
Prawa noga, lewa noga
(pokazujemy prawą, a następnie lewą nogę)
Cały tułów oraz głowa
(pokazujemy tułów, a następnie głowę)
Witamy Was
(kłaniamy się)

2. „Żaba” – wprowadzenie do tematu zajęć zagadką słowną – nauczycielka czyta zagadkę, dzieci odgadują.

Nie jest to tak całkiem pewne,
że zamieni się w królewnę,
zwłaszcza, gdy pocałowana
będzie przez pana bociana.

3. „Cykl rozwojowy żaby” – zabawa dydaktyczna – nauczycielka pokazuje obrazki i czyta dzieciom króciutkie opowiadanie o cyklu rozwojowym żaby. Następnie miesza karty obrazkowe i prosi dzieci o ułożenie ich w odpowiedniej kolejności.

4. „Stadia życia żaby” – zabawa muzyczno-ruchowa – nauczycielka umieszcza w różnych miejscach na sali karty obrazkowe z poprzedniej zabawy. Kolejno dzieci otrzymują po jednym obrazku ze stadium rozwoju żaby. W trakcie piosenki „Żabie kroki” dzieci biegają po sali w dowolnych kierunkach, na przerwę w muzyce ustawiają się koło obrazka odpowiadającemu stadium, które trzymają w ręce. Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania, dzieci wracają na środek dywanu i wymieniają się między sobą obrazkami. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

5. „Cykl życia żaby” – zabawa dydaktyczna – nauczycielka pokazując kartę pracy tłumaczy dzieciom, że będę miały za zadanie pokolorować, wyciąć, a następnie nakleić na kartkę w odpowiedniej kolejności obrazki przedstawiające cykl życia żaby. Następnie zaprasza dzieci do stolików i rozdaje karty pracy. W trakcie, gdy dzieci wykonują zadanie nauczycielka przechodzi między stolikami, pomaga dzieciom, jeśli jest taka potrzeba i sprawdza poprawność wykonania zadania. Po skończonej pracy dzieci siadają w kole na dywanie i prezentują swoje karty pracy

6. „Która żabka skoczy dalej?” – zabawa ruchowa – nauczycielka przykleja na podłodze długi, prosty kawałek taśmy malarskiej (jeżeli mamy wystarczająco miejsca, możemy równolegle z zachowaniem odpowiednich odstępów nakleić więcej pasków, dzięki czemu zabawa przebiegnie sprawniej). Dzieci ustawiają się w pociąg na początku taśmy. Zadaniem każdego dziecka będzie wykonać jak najdłuższy skok – nauczycielka zaznacza markerem na taśmie gdzie skoczyło dane dziecko – pozwoli to uniknąć późniejszych nieporozumień kto skoczył dalej.

7. „Żaba czy ropucha?” – zabawa dydaktyczna – nauczycielka rozkłada na dywanie kilka obrazków, tak, by dzieci nie widziały co się na nich znajduje. Następnie prosi kolejno dzieci, by wybierały i odsłaniały kolejne obrazki. Po odsłonięciu każdego obrazka nauczycielka rozmawia z dziećmi o wyglądzie, kolorze i przypuszczeniach dzieci czy to żaba czy ropucha. Kolejno dzieci segregują obrazki na dwie grupy: ropuchy, żaby.

8. „Głodne żabki” – zabawa ruchowa – dzieci zmieniają się w żaby, które szukają owadów na obiad. Nauczycielka puszcza bańki mydlane (które są owadami dla żab) w rożnych częściach sali, a dzieci-żabki skacząc próbują je złapać w ręce. Zabawę prowadzimy do momentu, aż wszystkie dzieci dotkną chociaż jednej bańki.

9. „Od skrzeku do żaby” – praca plastyczno-techniczna – dzieci wykonują kijankę/żabę z pomalowanych wytłoczek po jajkach oraz skrzek z folii bąbelkowej (dokładny opis i zdjęcia jak wykonać pracę plastyczną w linku poniżej). Po skończeniu żab dzieci porządkują swoje stanowiska pracy. Następnie wszyscy siadają w kole na dywanie i prezentują swoje żabki.

Od skrzeku do żaby

10. „Żabia orkiestra” – zabawa muzyczno-ruchowa – dzieci ustawiają się w kole i liczą do dwóch. Dzieci, które wypowiadały: jeden – siadają wzdłuż prawej strony dywanu; dwa – wzdłuż lewej. Nauczycielka stoi na środku dywanu i jest dyrygentem, dzieci są członkami orkiestry. Dyrygent wskazuje grupę, która ma śpiewać. Grupa, która nie jest wskazana – skacze jak żabki. Dzieci po prawej stronie nauczycielki będę miały za zadanie wypowiadać tylko słowa „re, re, re…”, dzieci po lewej: „kum, kum, kum…”. Nauczycielka kilkakrotnie zmienia wskazanie grupy, czasem wskazując obydwie grupy (wtedy słyszymy „re, kum”, nikt nie skacze), czasem nie wskazuje żadnej (wszystkie dzieci skaczą, ale nikt nie wydaje żadnego dźwięku).

11. „Żabie kroki” – nauka piosenki – nauka trzeciej zwrotki piosenki.

12. „Bocian i żaby” – zabawa ruchowa – nauczycielka zakłada jednemu dziecku czerwoną szarfę – to dziecko będzie bocianem, pozostałe dzieci zakładają zielone szarfy – będą żabkami. Żabki kumkają i skaczą po dywanie, a bocian stoi z zamkniętymi oczami i wypowiada słowa: „Kle, kle, kle, bociek żabkę zje”, następnie otwiera oczy, a żabki zastygają bez ruchu. Gdy któraś się poruszy – bocian zabiera jej szarfę, a żabka siada z boku na dywanie. Żabka, która zostanie jako ostatnia będzie bocianem w następnej turze. Zabawę powtarzamy 2-3 razy (aby każde dziecko mogło być bocianem, proponujemy powtórzenie zabawy popołudniu oraz w następne dni).

13. „Five Little Speckled Frogs” – słuchanie i próby śpiewania piosenki.

14. „Five Little Speckled Frogs” – liczenie w zakresie 9 – dzieci siedzą w kole na dywanie. Nauczycielka pokazując kartę pracy tłumaczy dzieciom, że należy policzyć żabki siedzące na kłodzie i połączyć je z odpowiednią cyfrą. Następnie zaprasza dzieci do stolików i rozdaje karty pracy. W trakcie, gdy dzieci wykonują zadanie nauczycielka przechodzi między stolikami, pomaga dzieciom, jeśli jest taka potrzeba i sprawdza poprawność wykonania zadania.

Załączniki:

Kartki z napisami do zabawy: „Żaba czy ropucha?”

żabyropuchy

Wykorzystane strony:

 1. https://dzieckiembadz.blogspot.com/2018/05/cykl-rozwoju-zaby-do-pobrania.html
  karty obrazkowe z opowiadaniem + karta pracy do zabaw: „Cykl rozwojowy żaby”, „Stadia życia żaby” i „Cykl życia żaby”
 2. http://czlowiekiprzyroda.eu/plazy-polski-przewodnik-terenowy/plazy-polski – informacje i karty obrazkowe do zabawy: „Żaba czy ropucha?”
 3. http://kreacjowariacje.pl/2016/04/09/cykl-zycia-zaby/ – opis wykonania pracy plastyczno-technicznej „Cykl życia żaby”
 4. https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg – piosenka „Żabie kroki”
 5. https://supersimple.com/song/five-little-speckled-frogs/ – piosenka: „Five Little Speckled Frogs”
 6. https://supersimple.com/free-printables/five-little-speckled-frogs-count-connect/ – karta pracy „Five Little Speckled Frogs”

Strony, które mogą się przydać:

 1. http://czlowiekiprzyroda.eu/plazy-polski-przewodnik-terenowy/cykl-rozwojowy-plazow – opis cyklu rozwojowego płazów + karta obrazkowa + kolorowanka
 2. https://www.youtube.com/watch?v=HJsDVkyep_E – film animowany przedstawiający cykl rozwojowy żaby
 3. https://www.youtube.com/watch?v=996eWEwqqPg – filmik Ministerstwa Środowiska „Małe czy duże przyda się naturze”