Na łące – Dzieci Starsze – Rozwój motyla

Przedszkolaki zapoznają się z cyklem życia motyla i wykonają pracę plastyczną, która go obrazuje. Poznają także kilka motyli występujących w Polsce oraz nauczą się czwartej zwrotki piosenki „Żabie kroki”.

Pełna zawartość dostępna tylko dla użytkowników z planem: Bezpłatny, Miesięczny, i Roczny.
Zaloguj się Zarejestruj się

Jeżeli masz problem z uzyskaniem dostępu do treści posta zapoznaj się z instrukcją:
Jak się zarejestrować?
lub skontaktuj się z nami:
Kontakt