Na łące – dzieci starsze – czwartek 16.05.19

W czwartek przedszkolaki zapoznają się z cyklem życia motyla i wykonają pracę plastyczną, która go obrazuje. Poznają także kilka motyli występujących w Polsce oraz nauczą się czwartej zwrotki piosenki „Żabie kroki”.

Czwartek: Rozwój motyla

Pomoce dydaktyczne:

piosenka: „Zróbmy piękne koło”, zdjęcie motyla w formacie A4, kartka A3 z wyciętym kółkiem, utwór „Walc Kwiatów” P. Czajkowskiego, apaszki/chustki, wstążki, karty obrazkowe z cyklem rozwoju motyla, kartki z podpisami motyli, zdjęcia motyli (po jednym dużym i o jedno więcej niż jest dzieci takich samych-malutkich), piosenka „Żabie kroki”, makaron: zacierka, świderki, muszelka, wstążki, marker, klej Magic, zielony papier, dla każdego dziecka: talerzy papierowy, zestaw karteczek z podpisami, nożyczki; hula-hop/koła w różnych kolorach, szarfy dla każdego dziecka w różnych kolorach, tamburyn, piosenka „Five Little Speckled Frogs”, karta pracy do piosenki „Five Little Speckled Frogs”.

Opis aktywności:

1. „Zróbmy piękne koło” – powitanie dzieci piosenką – dzieci wraz z nauczycielką stoją w kole, śpiewają i wykonują kolejne czynności:

Nogą lewą, nogą prawą (pokazujemy lewą, a następnie prawą nogę)
maszerujmy sobie żwawo. (maszerujemy w dowolnych kierunkach)
Podskoczymy, hop, wysoko! (podskakujemy wysoko)
Hen do góry ku obłokom. (podnosimy wysoko ręce do góry)
Zróbmy piękne koło, (wszyscy łapiemy się za ręce i tworzymy koło)
bawmy się wesoło. (maszerujemy w kole w lewo)
Wszystko z nami śpiewa –
ptaki, las i drzewa. (maszerujemy w kole w prawo)
Wietrzyk w górze leci,
klaszczą wszystkie dzieci.
(wszyscy klaszczą)
Wesoło śpiewamy, (maszerujemy w kole)
do nas zapraszamy.

2. „Motyl” – wprowadzanie do tematu zajęć zagadką obrazkową – nauczycielka pokazuje dzieciom zdjęcie motyla przykryte kartką z wyciętym małym kołem. Następnie przesuwa kartkę z kółkiem, tak, by nie odsłonić więcej zdjęcia niż tylko w wyciętym kole. Zadaniem dzieci jest odgadnąć co znajduje się na zdjęciu. Na zakończenie nauczycielka pokazuje całe zdjęcie.

3. „Bajeczka o motylku” – słuchanie wiersza M. Tokarczyk, O. Adamowicz – dzieci siedzą wygodnie w kole, a nauczycielka czyta wiersz.

Podejdźcie dzieci do mnie na chwileczkę,
opowiem wam zaraz krótką bajeczkę.
O motylku kolorowym zaraz się dowiecie,
co się zastanawiał skąd się wziął na świecie?
A teraz słuchaj uważnie drogi kolego,
Bo wszystko zaczęło się dnia pewnego,
Gdy motyla mama jajeczka na listkach składała
I nikomu się zbliżyć do nich nie pozwalała.
Z tych małych jajeczek gąsienice się powykluwały,
I listki dookoła ciągle obgryzały,
Bo głodomory z nich były niebywałe
i zawsze brzuszki lubiły mieć napęczniałe.
Gdy urosły już odrobinę, to postanowiły odpocząć chwilę.
Znalazły pod gałązką zakątek mały,
gdzie dookoła kokonem się poowijały.
I tak w tym kokonie przez tygodni kilka,
siedziała sobie poczwarka motylka.
Aż w końcu kokon popękał wszędzie,
I zaraz z niego motylek będzie.
Wyszedł powoli, nóżki rozprostował,
Zaczął nagle latać, w powietrzu „szybował”
A potem kolorowe skrzydełka wystawił do słonka
Motylków zaraz będzie cała pełna łąka.
Czy teraz już kochane dzieci wiecie,
Skąd motylki borą się na tym świecie?

Nauczycielka zadaje dzieciom pytania dotyczące treści wiersza:

 • Skąd się motylki biorą na świecie?
 • Gdzie mama motyla składa jajeczka?
 • Co się wykluło z jajeczek?
 • Co jedzą gąsienice?
 • Gdzie poczwarka musi przebywać kilak tygodni?
 • Co się wykluło z kokonu?

4. „Taniec motyli” – zabawa muzyczno-ruchowa z wykorzystaniem kolorowych apaszek, chustek, wstążek – dzieci – motyle wykonują improwizację taneczną do utworu „Walc Kwiatów” P. Czajkowskiego.

5. „Cykl rozwoju motyla” – zabawa dydaktyczna – nauczycielka pokazuje obrazki opowiadając o cyklu rozwojowym motyla. Następnie miesza karty obrazkowe i prosi dzieci o ułożenie ich w odpowiedniej kolejności.

6. „Życie motyla” – zabawa ruchowa – nauczycielka pokazuje dzieciom karty obrazkowe z poprzedniej zabawy, dzieci uważnie patrzą i zamieniają się w stadium rozwoje motyla, które pokazuje nauczycielka: jaja – dzieci zwinięte w kłębek na dywanie; gąsienica – dzieci pełzają po dywanie; poczwarka – dzieci zastygają w bezruchu; motyl – biegają w różnych kierunkach sali unosząc ręce do góry i do dołu. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie zmieniając karty obrazkowe. Kończąc zabawę – przechodzimy przez wszystkie stadia zgodnie z kolejnością.

7. „Polskie motyle” – zabawa dydaktyczna – nauczycielka przedstawia dzieciom kilka informacji o motylach (występowanie, pożywienie, budowa ciała, zagrożenia, podział na motyle dziennie i nocne). Kolejno rozkłada na dywanie 8 zdjęć motyli powszechnie występujących w Polsce i rozmawia z dziećmi o ich wyglądzie, kolorach, różnicach i podobieństwach. Następnie dzieci czytają nazwy motyli i próbują je przyporządkować konkretnym motylom. Na zakończenie zabawy nauczycielka pokazuje kolejno motyle, a wszyscy wspólnie powtarzają ich nazwy.

8. „Jesteśmy motylkami” – zabawa muzyczno-ruchowa – nauczycielka umieszcza w różnych miejscach na sali zdjęcia motyli z poprzedniej zabawy. Kolejno dzieci otrzymują po jednym małym zdjęciu motyla. W trakcie piosenki „Żabie kroki” dzieci biegają po sali w dowolnych kierunkach, na przerwę w muzyce ustawiają się koło zdjęcia motyla, które trzymają w ręce. Następnie każda grupa podaje nazwę motyla. Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania, dzieci wracają na środek dywanu i wymieniają się między sobą obrazkami (nie można wymienić się na takie same zdjęcie). Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

9. „Cykl życia motyla” – praca plastyczna – nauczycielka prezentuje i tłumaczy dzieciom kolejne czynności potrzebne do wykonania pracy plastycznej. Po każdej czynności czeka, aby wszystkie dzieci ją wykonały – oczywiście w razie potrzeby pomaga. Po skończonym zadaniu dzieci porządkują swoje stanowiska pracy. Następnie wszyscy siadają w kole na dywanie i prezentują swoją pracę.

Cykl życia motyla
 1. Rysujemy pionową i poziomą kreskę, by podzielić talerzyk na cztery równe części.
 2. Wycinamy z zielonego papieru 4 listki, a następnie przyklejamy po jednym na każdej części.
 3. Na liściu w lewym górnym rogu naklejamy kilka malutkich makaroników (zacierki).
 4. Na liściu w prawym górnym rogu naklejamy jeden świderek.
 5. Na liściu w prawym dolnym rogu naklejamy jedną muszelkę.
 6. Na liściu w lewym dolnym rogu naklejamy jedną wstążkę.
 7. Teraz układamy (jeszcze nie naklejamy!) podpisy do poszczególnych stadiów rozwojowych (dopiero po sprawdzeniu przez nauczycielkę czy karteczki są dobrze ułożone – przyklejamy).

10. „Zapytamy kwiaty” – zabawa ruchowa – nauczycielka rozkłada na dywanie kilka hula-hop/kół w różnych kolorach (kwiaty) i rozdaje dzieciom (motylkom) szarfy w kolorach odpowiadających hula-hop/kołom. Gdy nauczycielka gra na tamburynie motylki fruwają między kwiatami, gdy przestaje grać motylki podfruwają do kwiatu w kolorze szarfy. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

11. „Żabie kroki” – nauka piosenki – nauka czwartej zwrotki piosenki.

12. „Bocian i żaby” – zabawa ruchowa – nauczycielka zakłada dziecku, które wczoraj jako ostatnie zostało żabką czerwoną szarfę – to dziecko będzie bocianem, pozostałe dzieci zakładają zielone szarfy – będą żabkami. Żabki kumkają i skaczą po dywanie, a bocian stoi z zamkniętymi oczami i wypowiada słowa: „Kle, kle, kle, bociek żabkę zje”, następnie otwiera oczy, a żabki zastygają bez ruchu. Gdy któraś się poruszy – bocian zabiera jej szarfę, a żabka siada z boku na dywanie. Żabka, która zostanie jako ostatnia będzie bocianem w następnej turze. Zabawę powtarzamy 2-3 razy (jeżeli nie wszystkie dzieci były już bocianami, proponujemy powtórzenie zabawy popołudniu lub jutro).

13. „Five Little Speckled Frogs” – słuchanie i próby śpiewania piosenki.

14. „Five Little Speckled Frogs” – liczenie w zakresie 9 – dzieci siedzą w kole na dywanie. Nauczycielka pokazując kartę pracy tłumaczy dzieciom, że należy policzyć żabki w każdym prostokącie i zakreślić odpowiednią liczbę. Następnie zaprasza dzieci do stolików i rozdaje karty pracy. W trakcie, gdy dzieci wykonują zadanie nauczycielka przechodzi między stolikami, pomaga dzieciom, jeśli jest taka potrzeba i sprawdza poprawność wykonania zadania.

* 15. „Nasze motyle” – założenie przedszkolnej hodowli motyli – jeżeli tylko mamy możliwości (lokalowe, finansowe) gorąco zachęcam do zakupu zestawu do założenia hodowli motyli. Przedszkolaki będą zachwycone mogąc podziwiać przeobrażenie od gąsienicy do motyla, a następnie uwalniając wyhodowane motyle na łące. Hodowla nie wymaga dużego wkładu pracy, a efekt jest niesamowity. Nasze przedszkole miało okazję założyć hodowlę motyli gatunku Rusałka Ceik. Zainteresowanym mogę polecić firmę sprzedającą gotowe zestawy hodowlane z której korzystałam osobiście.

Załączniki:

Kartki z podpisami do zabawy „Polskie motyle”

Rusałka pokrzywnikRusałka ceik
Latolistek cytrynek Bielinek kapustnik
Rusałka admirał
Rusałka pawik
Paź królowej
Paź żeglarz

Karteczki z podpisami do pracy plastycznej „Cykl życia motyla”

jajagąsienica
poczwarkamotyl

Wykorzystane strony:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=3aV6FIMsiGk – piosenka „Zróbmy piękne koło”
 2. https://przedszkolankowo.pl/2017/05/07/brzydkie-kaczatko-czyli-jak-z-gasienicy-powstal-piekny-motyl-wiersz-pomoce/ – wiersz „Bajeczka o motylku”
 3. https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc – utwór „Walc Kwiatów” do zabawy „Taniec motyli”
 4. https://dzieckiembadz.blogspot.com/2018/05/cykl-rozwoju-motyla-do-pobrania.html – karty obrazkowe „Cykl rozwoju motyla”
 5. https://www.medianauka.pl/motyle – informacje o motylach + zdjęcia do zabawy „Polskie motyle”
 6. https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/butterfly-life-cycle-plate-craft/ – praca plastyczna „Cykl życia motyla”
 7. https://supersimple.com/song/five-little-speckled-frogs/ – piosenka: „Five Little Speckled Frogs”
 8. https://supersimple.com/free-printables/five-little-speckled-frogs-count-circle/ – karta pracy do piosenki „Five Little Speckled Frogs”

Strony, które mogą się przydać:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM – filmik animowany po angielsku „Cykl życia motyla”
 2. https://www.youtube.com/watch?v=sXTMw4Mcxtk – filmik dokumentalny bez dźwięku „Cykl życia motyla”