Na łące – dzieci starsze – wtorek 14.05.19

We wtorek przedszkolaki wybiorą się na spacer na którym pozbierają rośliny napotkane na łące. Po powrocie w przedszkolu poznają ich nazwy i stworzą własny zielnik, dzięki, któremu będą mogłoby utrwalać zdobytą wiedzę każdego dnia. Poćwiczą również dodawanie i odejmowanie w zakresie 9, utrwalą liczebniki porządkowe, a także odkodują kolorowe kwiatki.

Wtorek: Rośliny na łące

Pomoce dydaktyczne:

emblematy różnych kwiatów występujących na pobliskiej łące (przynajmniej 4 rodzaje kwiatów po 9 sztuk), obrazki wazonów, kartoniki z cyframi oraz znakami +, -, =, utwór „Wiosna” A. Vivaldiego, karty pracy do kodowania „Kolorowe kwiaty”, 9 dużych emblematów kwiatów, atlasy roślin łąkowych, książki przyrodnicze z nazwami roślin łąkowych, duży zeszyt/kilka zszytych kartek A4, taśma klejąca, flamastry, piosenka „Five Little Speckled Frogs”, emblematy żab (po 5 dla każdego dziecka + 5 dla nauczycielki).

Opis aktywności:

1. „Klaszczę w ręce” – powitanie z dziećmi – dzieci wraz z nauczycielką stoją w kole i mówiąc wykonują kolejne czynności:

Klasnę w ręce i nic więcej, (klaszczemy)
wznoszę nogę nad podłogę,
(unosimy jedną nogę nad podłogę)
drugą nogę nad podłogę.
(unosimy drugą nogę nad podłogę)
krótki wydech i znów wdech,
(wykonujemy krótki wydech i długi wdech)
witam Ciebie – cześć, cześć, cześć.
(witamy się z trzema najbliżej stojącymi osobami)

2. „Kolorowa łąka” – zabawa matematyczna (segregowanie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 9) – nauczycielka rozrzuca na dywanie emblematy kwiatów. Następnie prosi dzieci, by posegregowały kwiaty i policzyły ile kwiatów jest w każdym zbiorze. Kolejno nauczycielka umieszcza na dywanie obrazek wazonu, a na nim kartonik z cyfrą i prosi wybrane dziecko, by umieściło tyle kwiatów danego koloru (celowo nie nazywamy kwiatów, tylko posługujemy się kolorami), ile wskazuje cyfra. Po kilku zmianach zaprasza dzieci do kolejnych zadań:

  • Weronika włożyła do wazonu 4 niebieskie kwiatki (tutaj przerwa, by dziecko miało czas przełożyć kwiatki do wazonu), jej mama dołożyła popołudniu jeszcze 5 żółtych. Ile kwiatów jest w wazonie? Następnie nauczycielka prosi dziecko, by spróbowało zapisać działanie używając gotowych kartoników z cyframi i znakami.
  • Tata włożył do wazonu 9 kwiatów dla mamy. Niestety 3 uschły i trzeba było je wyjąć. Ile kwiatów zostało w wazonie?

Analogicznie wymyślamy po kilka przykładów na dodawanie i odejmowanie, za każdym razem prosząc dzieci o ułożenie kartoników z zapisem działania pod wazonem.

3. „Wesołe kwiaty” – zabawa muzyczno-ruchowa – dzieci wykonują improwizację taneczną do utworu „Wiosna” A. Vivaldiego.

4. „Jaki kolor ma ten kwiat?” – kodowanie – nauczycielka omawia z dziećmi, jak należy wykonać zadanie (zwrócenie szczególnej uwagi na ilość płatków w każdym kwiatku). Następnie zaprasza dzieci do stolików i rozdaje karty pracy. W trakcie, gdy dzieci wykonują zadanie nauczycielka przechodzi między stolikami, pomaga dzieciom, jeśli jest taka potrzeba i sprawdza poprawność wykonania zadania.

5. „Z kwiatka na kwiatek” – zabawa matematyczno-ruchowa – nauczycielka układa na dywanie w jednym rzędzie 9 dużych emblematów kwiatów. Następnie prosi wybrane dziecko, by przechodząc z kwiatka na kwiatek głośno liczyło. Potem kolejne dziecko, które zrobi dokładnie to samo,ale od drugiej strony. Następnie nauczycielka wybiera dzieci, które mają stanąć na np. piątym, siódmym, trzecim itp. kwiatku od prawej/lewej strony. Pozostałe dzieci sprawdzają poprawność wykonania zadania. Zabawę powtarzamy do momentu, aż wszystkie dzieci wezmą w niej udział.

6. Spacer na pobliską łąkę w celu obserwacji i zbierania roślin. Nauczycielka przypomina dzieciom zasady bezpieczeństwa podczas spaceru. Następnie informuje dzieci, że w trakcie spaceru należy skupić się na poszukiwaniu różnych kwiatów, a te, które nie znajdują się pod ochroną, posłużą do stworzenia przedszkolnego zielnika (należy pokazać dzieciom w atlasie przykładowe rośliny, które są pod ochroną – zwracamy szczególną uwagę na te, które występują na łące na którą idziemy).

7. „Przedszkolny zielnik” – tworzenie zielnika z zebranych roślin – dzieci wraz z nauczycielką poszukują w atlasach i książkach roślin, które udało im się odnaleźć. Kolejno w zeszycie/zszytych kartkach na jednej kartce przyklejają roślinę i podpisują ją. Po zakończeniu pracy wszyscy oglądają zielnik i powtarzają nazwy zebranych roślin.

8. „Five Little Speckled Frogs” – słuchanie piosenki – dzieci wraz z nauczycielką za pomocą emblematów żab pokazują odskakiwanie kolejnych żab w trakcie słuchania piosenki.

Załączniki:

Karta pracy „Kolorowe kwiaty”

Wykorzystane strony:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o – utwór „Wiosna” do zabawy „Wesołe kwiaty”
  2. https://supersimple.com/song/five-little-speckled-frogs/ – piosenka: „Five Little Speckled Frogs”