JESTEŚMY BEZPIECZNI – DZIECI STARSZE – Piątek 20.09.19

W piątek przedszkolaki zapoznają się ze znakami ewakuacyjnymi i ich rozmieszczeniem w przedszkolu. Dowiedzą się jak powinna wyglądać prawidłowa ewakuacja, jakie zachowania są nieprawidłowe podczas ewakuacji, a także wezmą udział w próbnej ewakuacji przedszkola. Rozwiną sprawność i zwinność wykonując zestaw ćwiczeń gimnastycznych, a także nauczą się reagować na różne znaki i sygnały biorąc udział w zabawach ruchowych.

Piątek: Ewakuacja

Pomoce dydaktyczne:

karty obrazkowe ze znakami ewakuacyjnymi, dowolna muzyka, karty obrazkowe prezentujące prawidłowe zachowania podczas wystąpienia pożaru i ewakuacji, piosenka „112 numer alarmowy”, gwizdek, karta obrazkowa z sygnalizatorem z różnymi światłami, piosenka „Red Light Red Light What Do You Say?”.

Opis aktywności:

1. „Klaszczę w ręce” – powitanie z dziećmi – dzieci wraz z nauczycielką stoją w kole i mówiąc wykonują kolejne czynności:

Klasnę w ręce i nic więcej, (klaszczemy)
wznoszę nogę nad podłogę, 
(unosimy jedną nogę nad podłogę)
drugą nogę nad podłogę.
(unosimy drugą nogę nad podłogę)
krótki wydech i znów wdech,
(wykonujemy krótki wydech i długi wdech)
witam Ciebie – cześć, cześć, cześć. (witamy się z trzema najbliżej stojącymi osobami)

2. „Do czego służą znaki ewakuacyjne” – zabawa dydaktyczna – nauczycielka rozkłada na dywanie karty obrazkowe ze znakami ewakuacyjnymi. Następnie pyta dzieci:

 • Czy widzieliście gdzieś takie znaki?
 • Czy wiecie jak one się nazywają?
 • Czy wiecie co oznaczają?

Następnie nauczycielka wyjaśnia pojecie ewakuacja (natychmiastowe przemieszczenie ludzi z miejsca, które zagraża życiu lub zdrowiu). Informuje dzieci, że wszystkie znaki ewakuacyjne są „świecącą”, aby zawsze były dobrze widoczne – nawet w ciemności w zadymionym pomieszczeniu i rozmawia z dziećmi na temat dokładnego znaczenia poszczególnych znaków.

3. „Znaki ewakuacyjne” – zabawa ruchowa – nauczycielka rozkłada w różnych miejscach sali karty obrazkowe ze znakami z poprzedniej zabawy, dzieci swobodnie poruszają się po sali w rytmie dowolnej muzyki, na przerwę w muzyce nauczycielka wypowiada nazwę danego znaku, a dzieci mają za zadanie odszukać znak i ustawić się w jego pobliżu. Po ustawieniu się wszystkich dzieci, sprawdzamy poprawność wykonania zadania. Zabawę powtarzamy przynajmniej do momentu wystąpienia wszystkich znaków.

4. „Spacer po przedszkolu” – dzieci wraz z nauczycielką spacerują po przedszkolu zwracając uwagę na znaki wiszące na ścianach, wyjścia ewakuacyjne oraz gaśnice.

5. „Prawidłowe zachowanie podczas ewakuacji” – pogadanka w oparciu o karty obrazkowe – nauczycielka rozkłada na dywanie karty obrazkowe prezentujące prawidłowe zachowania podczas wystąpienia pożaru i ewakuacji, tak, by dzieci nie widziały co się na nich znajduje. Następnie prosi kolejno dzieci, by wybierały i odsłaniały kolejne obrazki. Kolejno rozmawiają o sytuacjach widocznych na obrazkach:

 1. Zawsze udajemy się w stronę wyjścia ewakuacyjnego, którą wskazują strzałki na znakach ewakuacyjnych.
 2. Zawsze udajemy się w stronę wyjścia ewakuacyjnego i zawsze poruszamy się schodami. Nie używamy windy, bo w każdej chwili może ona się zepsuć.
 3. W przypadku wystąpienia pożaru nie chowamy się (w szafie, pod biurkiem, pod łóżkiem).
 4. W zadymionym pomieszczeniu poruszamy się w pozycji pochylonej bądź na czworakach (powietrze na dole jest dużo czystsze i chłodniejsze, ponieważ dym i gorące powietrze unosi się do góry).
 5. Jeżeli klamka jest gorąca po drugiej stronie drzwi może znajdować się ogień.
 6. Gdy zobaczymy, że spod drzwi wylatuje dym, zakrywamy szczelinę np. kocem,żeby dym nie dostał się do pomieszczenia w którym się znajdujemy.
 7. Otwieramy okno i krzyczymy tak głośno, jak tylko potrafimy, aby wezwać pomoc.
 8. Udajemy się na miejsce zbiórki, gdzie odpowiednie służby poinformują Nas co mamy robić dalej.

Po omówieniu obrazków nauczycielka rozmawia z dziećmi o prawidłowym zachowaniu się podczas ewakuacji.

 1. Dzieci na polecenie nauczyciela zostawiają wszystko i ustawiają się w pary.
 2. Jeżeli pomieszczenie jest zadymione idziemy w pozycji pochylonej lub na czworakach (powietrze na dole jest dużo czystsze i chłodniejsze, ponieważ dym i gorące powietrze unosi się do góry).
 3. Dzieci idą zawsze za nauczycielem – nie chowają się, nie popychają innych, nie zatrzymują się i nie wracają po zabawkę!)
 4. Na miejscu zbiórki stoją ustawione parami i czekają na dalsze instrukcje nauczyciela/dyrektora przedszkola/strażaka.

* Jeżeli mamy możliwość prezentujemy dzieciom filmik „Znaki ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy oraz bezpieczna i praktyczna ewakuacja”

6. „Ewakuacja” – zabawa ruchowa – dzieci biegają po sali w rytmie piosenki „112 numer alarmowy”, na sygnał dźwiękowy nauczycielki – jeden długi gwizdek – dzieci ustawiają się w parach przed drzwiami; dwa krótkie gwizdki – dzieci pochylają się i pochyleni ustawiają się przed drzwiami. Nauczycielka nie wyłącza piosenki w trakcie zabawy – jest to przygotowanie do ewakuacji, która może przydarzyć się w różnych warunkach.

7. „Gimnastyka smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych – dzieci wykonują ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z poleceniami nauczyciela. Opis zestawu ćwiczeń gimnastycznych dostępny w linku na dole strony lub tutaj.

8. „Red Light Red Light What Do You Say” – śpiewanie piosenki – dzieci wraz z nauczycielką śpiewają piosenkę, nauczycielka w trakcie piosenki pokazuje odpowiednie karty obrazkowe.

9. „Stop, wait, go” – zabawa dydaktyczna – dzieci siedzą w kole na dywanie. Nauczycielka zaprasza do siebie kolejne dzieci i wskazuje jeden z sygnalizatorów. Zadaniem dziecka jest wypowiedzenie jednego ze słów, które informuje o znaczeniu wskazanego światła: „stop”, „wait”, „go”.

10. Próbna ewakuacja – w trakcie zabawy dowolnej nauczycielka ogłasza ewakuację – dzieci zostawiają wszystko, ustawiają się w pary i wszyscy udają się do miejsca zbiórki. Na miejscu zbiórki nauczycielka chwali dzieci za prawidłowo wykonaną ewakuację oraz rozmawia z dziećmi o ewentualnych zachowaniach nieprawidłowych.

Załączniki:

Karty obrazkowe ze znakami ewakuacyjny do zabaw „Do czego służą znaki ewakuacyjne” i „Znaki ewakuacyjne”
Karty obrazkowe do zabawy „Prawidłowe zachowanie podczas ewakuacji”
Karty obrazkowe do zabawy „Red Light Red Light What Do You Say?”

Wykorzystane strony:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=pI7psA5FpW8 – film edukacyjny „Znaki ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy oraz bezpieczna i praktyczna ewakuacja” + karty obrazkowe stworzone z filmu
 2. https://www.youtube.com/watch?v=OXKCeYIGGUs – film edukacyjny „Co zrobić w przypadku wystąpienia pożaru w domu lub w szkole?” – wykorzystany do stworzenia kart obrazkowych
 3. http://rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_12_00051_PS&k=k0205&d=zab – zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych „Gimnastyka smyka”
 4. https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw – 112 numer alarmowy
 5. https://www.youtube.com/watch?v=j2KGkFyCqY8 – Red Light Red Light What Do You Say?