JESTEŚMY BEZPIECZNI – DZIECI Młodsze – PIĄTEK 20.09.19

W piątek przedszkolaki zapoznają się ze znakami ewakuacyjnymi i ich rozmieszczeniem w przedszkolu. Dowiedzą się jak powinna wyglądać prawidłowa ewakuacja, jakie zachowania są nieprawidłowe podczas ewakuacji, a także wezmą udział w próbnej ewakuacji przedszkola. Rozwiną sprawność i zwinność wykonując zestaw ćwiczeń gimnastycznych, a także nauczą się reagować na różne znaki i sygnały biorąc udział w zabawach ruchowych.

Piątek: Ewakuacja

Pomoce dydaktyczne:

karty obrazkowe ze znakami ewakuacyjnymi, dowolna muzyka, karty obrazkowe prezentujące prawidłowe zachowania podczas wystąpienia pożaru i ewakuacji, piosenka „112 numer alarmowy”, gwizdek, karta obrazkowa z sygnalizatorem z różnymi światłami, piosenka „Red Light Red Light What Do You Say?”.

Opis aktywności:

1. „Klaszczę w ręce” – powitanie z dziećmi – dzieci wraz z nauczycielką stoją w kole i mówiąc wykonują kolejne czynności:

Klasnę w ręce i nic więcej, (klaszczemy)
wznoszę nogę nad podłogę, 
(unosimy jedną nogę nad podłogę)
drugą nogę nad podłogę.
(unosimy drugą nogę nad podłogę)
krótki wydech i znów wdech,
(wykonujemy krótki wydech i długi wdech)
witam Ciebie – cześć, cześć, cześć. (witamy się z trzema najbliżej stojącymi osobami)

2. „Do czego służą znaki ewakuacyjne” – zabawa dydaktyczna – nauczycielka rozkłada na dywanie karty obrazkowe ze znakami ewakuacyjnymi. Następnie pyta dzieci:

 • Czy widzieliście gdzieś takie znaki?
 • Czy wiecie jak one się nazywają?
 • Czy wiecie co oznaczają?

Następnie nauczycielka wyjaśnia pojecie ewakuacja (natychmiastowe przemieszczenie ludzi z miejsca, które zagraża życiu lub zdrowiu). Informuje dzieci, że wszystkie znaki ewakuacyjne są „świecącą”, aby zawsze były dobrze widoczne – nawet w ciemności w zadymionym pomieszczeniu i rozmawia z dziećmi na temat dokładnego znaczenia poszczególnych znaków.

3. „Znaki ewakuacyjne” – zabawa ruchowa – nauczycielka rozkłada w różnych miejscach sali karty obrazkowe ze znakami z poprzedniej zabawy, dzieci swobodnie poruszają się po sali w rytmie dowolnej muzyki, na przerwę w muzyce nauczycielka wypowiada nazwę danego znaku, a dzieci mają za zadanie odszukać znak i ustawić się w jego pobliżu. Po ustawieniu się wszystkich dzieci, sprawdzamy poprawność wykonania zadania. Zabawę powtarzamy przynajmniej do momentu wystąpienia wszystkich znaków.

4. „Spacer po przedszkolu” – dzieci wraz z nauczycielką spacerują po przedszkolu zwracając uwagę na znaki wiszące na ścianach, wyjścia ewakuacyjne oraz gaśnice.

5. „Prawidłowe zachowanie podczas ewakuacji” – pogadanka w oparciu o karty obrazkowe – nauczycielka rozkłada na dywanie karty obrazkowe prezentujące prawidłowe zachowania podczas wystąpienia pożaru i ewakuacji, tak, by dzieci nie widziały co się na nich znajduje. Następnie prosi kolejno dzieci, by wybierały i odsłaniały kolejne obrazki. Kolejno rozmawiają o sytuacjach widocznych na obrazkach:

 1. Zawsze udajemy się w stronę wyjścia ewakuacyjnego, które wskazuje strzałka na znaku i zawsze poruszamy się schodami. Nie używamy windy, bo w każdej chwili może ona się zepsuć.
 2. W przypadku wystąpienia pożaru nie chowamy się (w szafie, pod biurkiem, pod łóżkiem).
 3. W zadymionym pomieszczeniu poruszamy się w pozycji pochylonej bądź na czworakach (powietrze na dole jest dużo czystsze i chłodniejsze, ponieważ dym i gorące powietrze unosi się do góry).

Po omówieniu obrazków nauczycielka rozmawia z dziećmi o prawidłowym zachowaniu się podczas ewakuacji.

 1. Dzieci na polecenie nauczyciela zostawiają wszystko i ustawiają się w pary.
 2. Jeżeli pomieszczenie jest zadymione idziemy w pozycji pochylonej lub na czworakach (powietrze na dole jest dużo czystsze i chłodniejsze, ponieważ dym i gorące powietrze unosi się do góry).
 3. Dzieci idą zawsze za nauczycielem – nie chowają się, nie popychają innych, nie zatrzymują się i nie wracają po zabawkę!)
 4. Na miejscu zbiórki stoją ustawione parami i czekają na dalsze instrukcje nauczyciela/dyrektora przedszkola/strażaka.

* Jeżeli mamy możliwość prezentujemy dzieciom filmik „Znaki ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy oraz bezpieczna i praktyczna ewakuacja”

6. „Ewakuacja” – zabawa ruchowa – dzieci biegają po sali w rytmie piosenki „112 numer alarmowy”, na sygnał dźwiękowy nauczycielki – jeden długi gwizdek – dzieci ustawiają się w parach przed drzwiami; dwa krótkie gwizdki – dzieci pochylają się i pochyleni ustawiają się przed drzwiami. Nauczycielka nie wyłącza piosenki w trakcie zabawy – jest to przygotowanie do ewakuacji, która może przydarzyć się w różnych warunkach.

7. „Gimnastyka smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych – dzieci wykonują ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z poleceniami nauczyciela. Opis zestawu ćwiczeń gimnastycznych dostępny w linku na dole strony lub tutaj.

8. „Red Says STOP” – śpiewanie piosenki – dzieci wraz z nauczycielką śpiewają piosenkę, nauczycielka w trakcie piosenki pokazuje odpowiednie karty obrazkowe.

9. „Go, slow, stop” – zabawa dydaktyczna – dzieci siedzą w kole na dywanie. Nauczycielka zaprasza do siebie kolejne dzieci i wskazuje jeden z sygnalizatorów. Zadaniem dziecka jest wypowiedzenie jednego ze słów, które informuje o znaczeniu wskazanego światła: „stop”, „slow”, „go”.

10. Próbna ewakuacja – w trakcie zabawy dowolnej nauczycielka ogłasza ewakuację – dzieci zostawiają wszystko, ustawiają się w pary i wszyscy udają się do miejsca zbiórki. Na miejscu zbiórki nauczycielka chwali dzieci za prawidłowo wykonaną ewakuację oraz rozmawia z dziećmi o ewentualnych zachowaniach nieprawidłowych.

Załączniki:

Karty obrazkowe ze znakami ewakuacyjny do zabaw „Do czego służą znaki ewakuacyjne” i „Znaki ewakuacyjne”
Karty obrazkowe do zabawy „Prawidłowe zachowanie podczas ewakuacji”
Karty obrazkowe do zabawy „Red Says STOP?”

Wykorzystane strony:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=pI7psA5FpW8 – filmik edukacyjny „Znaki ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy oraz bezpieczna i praktyczna ewakuacja” + karty obrazkowe stworzone z filmiku
 2. https://www.youtube.com/watch?v=OXKCeYIGGUs – film edukacyjny „Co zrobić w przypadku wystąpienia pożaru w domu lub w szkole?” – wykorzystany do stworzenia kart obrazkowych
 3. http://rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_12_00051_PS&k=k0205&d=zab – zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych „Gimnastyka smyka”
 4. https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw – 112 numer alarmowy
 5. https://www.youtube.com/watch?v=Ow1i916uYYU – Red Says STOP