Na łące – dzieci starsze – poniedziałek 13.05.19

W poniedziałek przedszkolaki zrelaksują się słuchając odgłosów łąki, poznają jej mieszkańców i nauczą się rozróżniać spośród nich 4 gromady zwierząt: ssaki, płazy, ptaki i owady. Wysłuchają również wiersza „Na łące” oraz zapoznają się z dwoma zwrotkami i refrenem piosenki „Żabie kroki”.

Poniedziałek: Mieszkańcy łąki

Pomoce dydaktyczne:

nagranie odgłosów łąki, tamburyn, trójkąt, bębenek, niebieskie liny, 4 hula-hop, karteczki z napisami: ssaki, płazy, ptaki, owady, worek, karty obrazkowe z mieszkańcami łąki, emblematy zwierząt mieszkających na łące (jeden więcej niż jest dzieci w grupie), utwór „Lot Trzmiela”, piosenka „Żabie kroki”, piosenka „Five Little Speckled Frogs”, kolorowanki do piosenki „Five Little Speckled Frogs”, przeźroczysta miska/pudełko/akwarium/słoik z wodą, zalaminowane emblematy żab z przyklejonym rzepem/plastikowe żaby.

Opis aktywności:

1. „Powitania nadszedł czas” – powitanie z dziećmi – dzieci wraz z nauczycielką siedzą w kole i mówiąc wykonują kolejne czynności:

Powitania nadszedł czas (wszyscy machają do siebie nawzajem)
miło dzisiaj widzieć Was! (wszyscy uśmiechają się do siebie)
Ręce w górę (wszyscy podnoszą ręce w górę)
mały skok (wszyscy podskakują niziutko)
teraz w górę – hop, hop, hop! (wszyscy podskakują wysoko na każde słowo „hop”)

2. „Odgłosy łąki” – zabawa wprowadzająca do tematu zajęć – nauczycielka prosi dzieci, by zamknęły oczy, uważnie słuchały i próbowały sobie wyobrazić miejsce w którym można usłyszeć takie odgłosy. Po krótkim (2-3-minutowym) słuchaniu dzieci opowiadają co wyobrażały sobie podczas słuchania.

3. „Na łące” – słuchanie wiersza Eli Pasławskiej – dzieci siedzą wygodnie w kole, a nauczycielka czyta wiersz.

Na łące

Na łące, na łące, jest kwiatów tysiące:
są tam stokrotki białe
i dzwonki pachnące,
i dużo innych kwiatów.
Na łące, na łące, jest ssaków tysiące:
są krety czarne, co kopią kretówki
i zajączki szare, co mają ziemne kryjówki
i różne inne zwierzaki…
Na łące, na łące, lata owadów tysiące:
są tam motyle różnokolorowe,
w paseczki i kropeczki,
po kwiatach skaczą pszczółki,
które w chowanego bawią się
i śpiewają sobie tak:
„La, la, la, jestem pszczółka pracusia,
La, la, la, jestem pszczółka pracusia…”
Nad łąką, nad łąką
świeci żółte słonko,
latają tam ptaszki:
jaskółki i sójki i małe kukułki.
Śpiewają piosenki, stukają w bębenki.
I jeszcze na tej łące
jest zielonych potworów tysiące!
Mają oczy takie duże,
a nóżki jak serdelki.
Siedzą sobie cicho w trawie,
lub rechoczą tak:
„Re-re kum, kum. Re-re kum, kum…”

Nauczycielka zadaje dzieciom pytania dotyczące treści wiersza:

 • Jakie kwiaty rosną na łące?
 • Jakie ssaki możemy znaleźć na łące?
 • Jakie owady latają po łące?
 • Jakie ptaszki latają nad łąką?
 • Czy na łące możemy spotkać potwory?
 • Jakie zwierzęta są potworami z wiersza?

4. „Żabki do stawu” – zabawa ruchowa – nauczycielka na środku sali rozkłada niebieskie liny w kształcie owalu – staw dla żab. Dzieci skaczą jak żabki po dywanie omijając staw. Gdy nauczycielka zacznie grać na tamburynie wszystkie żabki chowają się do stawu (dzieci wskakują do środka liny), gdy nauczycielka przestanie grać – żabki wyskakują ze stawu i skaczą po dywanie. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

5. „Mieszkańcy łąki” – rozmowa w oparciu o obrazki prezentujące mieszkańców łąki – wyjaśnienie pojęć: ssaki (zwierzęta stałocieplne, charakteryzujące się występowaniem gruczołów mlekowych, głównie mieszkające na ziemi, ale również pod ziemią (kret), w wodzie (wieloryb, delfin) lub powietrzu (nietoperz)); ptaki (zwierzęta stałocieplne, wykluwające się z jaj, w większości posiadające umiejętność latania – nieloty np: pingwin, struś, nandu, emu); płazy (zwierzęta zmiennocieplne, zamieszkujące zarówno ląd i jak wodę, niektóre potrafią oddychać zarówno na lądzie jak i w wodzie, w większości jajorodne – wyjątek salamandra); owady (najliczniejsza grupa zwierząt, występująca zarówno na lądzie, jak i w ziemi (turkuć podjadek) czy na wodzie (nartnik duży, jętki), jajorodne – rozwój od jaja do postaci dorosłej obejmuje serię złożonych przemian).
Nauczycielka rozkłada na dywanie 4 hula-hop i w każdym z nich umieszcza jedną kartkę z podpisem gromady zwierząt: ssaki, ptaki, płazy, owady.
Potem prosi dzieci o odczytanie nazw zbiorów. Następnie pokazuje dzieciom worek w którym znajdują się karty obrazkowe z mieszkańcami łąki i kolejno zaprasza dzieci do losowania, nazwania i umieszczenia wylosowanego zwierzęcia w odpowiednim hula-hop. Po rozmieszczeniu wszystkich kart nauczycielka pokazuje poszczególne gromady zwierząt i zwierzęta, a dzieci wspólnie powtarzają ich nazwy oraz dzielą je na sylaby.

6. „Mieszkańcy łąki” – zabawa muzyczno-ruchowa – nauczycielka umieszcza w różnych miejscach na dywanie 4 hula-hop z podpisami gromad zwierząt. Następnie wszyscy wspólnie odczytują nazwy gromad. Kolejno dzieci losują z worka emblematy zwierząt i w trakcie, gdy gra muzyka („Lot Trzmiela” N. Rimsky-Korsakow) poruszają się w dowolnych kierunkach po dywanie. Na przerwę w muzyce dzieci ustawiają się wokół hula-hop odpowiedniego ze względu na gromadę do której należy emblemat zwierzęcia trzymanego w ręce. Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania, dzieci wracają na środek dywanu i wymieniają się między sobą emblematami. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

7. „Żabie kroki” – osłuchanie z piosenką – dzieci aktywnie słuchają piosenki – za każdym razem, kiedy usłyszą słowo „żabka” mają za zadanie podskoczyć jak żabka, kiedy usłyszą słowo „bociek” mają za zadanie poruszyć rękoma jakby bocian otwierał i zamykał dziób (wyciągnąć przed siebie wyprostowane ręce – dłonie skierowane do siebie, równolegle do podłogi – oddalanie i przybliżanie do siebie rąk). Po wysłuchaniu piosenki nauczycielka rozmawia z dziećmi na temat treści piosenki. Kolejno dzieci ponownie słuchają piosenki, a następnie powtarzają za nauczycielką słowa pierwszej i drugiej zwrotki oraz refrenu.

Żabie kroki

To nie lada, lada gratka,
Kiedy z boćkiem tańczy żabka.
Bociek żabce patrzy w oczy,
Raźnym krokiem za nią kroczy.
Bociek żabce patrzy w oczy,
Raźnym krokiem za nią kroczy.

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek – co za żaba! x 3

Żabka w koło podskakuje,
Bociek nogą wymachuje.
Wciąż się kłania małej pannie
W lewo, w prawo, nieustannie.
Wciąż się kłania małej pannie
W lewo, w prawo, nieustannie.

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek – co za żaba! x 3

Bocianowi wciąż za mało,
Jeszcze tańczyć mu się chciało.
Złapał żabkę za dwa boczki,
W przód, do tyłu robią kroczki.
Złapał żabkę za dwa boczki,
W przód, do tyłu robią kroczki.

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek – co za żaba! x 3

Kiedy sobie tak tańczyli
Do stawiku się zbliżyli,
Żabka do wody wskoczyła
I zabawa się skończyła.
Żabka do wody wskoczyła
I zabawa się skończyła.

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba,
Wzdycha bociek – co za żaba! x 3

8. „Żaby i bociany” – zabawa muzyczno-ruchowa – dzieci skaczą jak żaby (przykucają z szeroko rozstawianymi kolanami, ręce pomiędzy nogami), gdy nauczycielka gra na trójkącie; jak bociany (chodzą z wyprostowanymi plecami i wysoko unoszą kolana), gdy nauczycielka gra na bębenku. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie zmieniając instrumenty.

9. „Five Little Speckled Frogs” – osłuchanie z piosenką i zabawy matematyczne w języku angielskim – nauczycielka za pomocą przygotowanego wcześniej przeźroczystego pojemnika z wodą i przyklejonymi na pojemniku żabami (lub ustawionymi na pojemniku plastikowymi żabami) prezentuje dzieciom w trakcie słuchania piosenki wskakiwanie żab do wody. Następnie nauczycielka kilkakrotnie zmienia liczbę żab w wodzie i wszyscy wspólnie przeliczają ile żab jest w wodzie, a ile na pudełku. Kolejno dzieci kolorują według własnego pomysłu wybrane kolorowanki do piosenki.

Five Little Speckled Frogs

Five little speckled frogs,
sat on a speckled log.
Eating some most delicious bugs.
Yum Yum.
One jumped into the pool,
where it was nice and cool.
Now there are four green speckled frogs.
Glub Glub.

Four little speckled frogs,
sat on a speckled log.
Eating some most delicious bugs.
Yum Yum.
One jumped into the pool,
where it was nice and cool.
Now there are three green speckled frogs.
Glub Glub.

Three little speckled frogs,
sat on a speckled log.
Eating some most delicious bugs.
Yum Yum.
One jumped into the pool,
where it was nice and cool.
Now there are two green speckled frogs.
Glub Glub.

Two little speckled frogs,
sat on a speckled log.
Eating some most delicious bugs.
Yum Yum.
One jumped into the pool,
where it was nice and cool.
Now there is one green speckled frog.
Glub Glub.

One little speckled frog,
sat on a speckled log.
Eating some most delicious bugs.
Yum Yum.
One jumped into the pool,
where it was nice and cool.
Now there are no green speckled frogs.
Glub Glub.

Załączniki:

Karteczki z podpisami „Mieszkańcy łąki”:

ssaki
ptaki
płazy
owady

Wykorzystane strony:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=6nwwA4BldGU – odgłosy łąki do zabawy „Odgłosy łąki”
 2. https://czasdzieci.pl/czytanki/id,100ccc-ela_paslawska_lace.html – wiersz „Na łące”
 3. https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY – utwór „Lot Trzmiela” do zabawy „Mieszkańcy łąki”
 4. https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg – piosenka „Żabie kroki”
 5. https://supersimple.com/song/five-little-speckled-frogs/ – piosenka: „Five Little Speckled Frogs”
 6. https://supersimple.com/free-printables/five-little-speckled-frogs/ – kolorowanki do piosenki „Five Little Speckled Frogs”