NA ŁĄCE – DZIECI MŁODSZE – PONIEDZIAŁEK 13.05.19

W poniedziałek przedszkolaki zrelaksują się słuchając odgłosów łąki, poznają jej mieszkańców i nauczą się rozróżniać ich ze względu na miejsce zamieszkania: woda, ląd, powietrze. Zapoznają się także z pierwszą zwrotką i refrenem piosenki „My jesteśmy żabki”.

Poniedziałek: Mieszkańcy łąki

Pomoce dydaktyczne:

nagranie odgłosów łąki, worek, karty obrazkowe z mieszkańcami łąki, tamburyn, trójkąt, bębenek, niebieskie liny, 3 hula-hop, karty obrazkowe (powietrze, woda, ląd), emblematy zwierząt mieszkających na łące (jeden więcej niż jest dzieci w grupie), utwór „Lot Trzmiela” N. Rimsky-Korsakow, piosenka „My jesteśmy żabki”, piosenka „Ladybugs”.

Opis aktywności:

1. „Powitania nadszedł czas” – powitanie z dziećmi – dzieci wraz z nauczycielką siedzą w kole i mówiąc wykonują kolejne czynności:

Powitania nadszedł czas (wszyscy machają do siebie nawzajem)
miło dzisiaj widzieć Was! (wszyscy uśmiechają się do siebie)
Ręce w górę (wszyscy podnoszą ręce w górę)
mały skok (wszyscy podskakują niziutko)
teraz w górę – hop, hop, hop! (wszyscy podskakują wysoko na każde słowo „hop”)

2. „Odgłosy łąki” – zabawa wprowadzająca do tematu zajęć – nauczycielka prosi dzieci, by zamknęły oczy, uważnie słuchały i próbowały sobie wyobrazić miejsce w którym można usłyszeć takie odgłosy. Po krótkim (2-3-minutowym) słuchaniu dzieci opowiadają co wyobrażały sobie podczas słuchania.

3. „Na łące” – rozmowa w oparciu o obrazki prezentujące mieszkańców łąki – nauczycielka pokazuje dzieciom worek w którym znajdują się karty obrazkowe z mieszkańcami łąki i kolejno zaprasza dzieci do losowania, opisywania i nazywania wylosowanego zwierzęcia.

4. „Żabki do stawu” – zabawa ruchowa – nauczycielka na środku sali rozkłada niebieskie liny w kształcie owalu – staw dla żab. Dzieci skaczą jak żabki po dywanie omijając staw. Gdy nauczycielka zacznie grać na tamburynie wszystkie żabki chowają się do stawu (dzieci wskakują do środka liny), gdy nauczycielka przestanie grać – żabki wyskakują ze stawu i skaczą po dywanie. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

5. „Kto gdzie mieszka?” – zabawa dydaktyczna – nauczycielka pokazuje dzieciom karty obrazkowe z powietrzem, wodą i lądem, kolejno umieszcza na dywanie 3 hula-hop i każdemu przyporządkowuje jeden obrazek. Następnie rozkłada karty obrazkowe z mieszkańcami łąki z poprzedniej zabawy i zaprasza kolejne dzieci, by wybrały kartę, zastanowiły się w którym środowisku żyje dane zwierzątko i włożyły ją do odpowiedniego hula-hop. Na zakończenie zabawy wszyscy wspólnie powtarzają nazwy zwierząt, które żyją w określonych środowiskach.

6. „Mieszkańcy łąki” – zabawa muzyczno-ruchowa – nauczycielka umieszcza w różnych miejscach na dywanie 3 hula-hop z kartami z poprzedniej zabawy obrazującymi 3 różne środowiska. Następnie wszyscy wspólnie „odczytują” nazwy środowisk. Kolejno dzieci losują z worka emblematy zwierząt i w trakcie, gdy gra muzyka („Lot Trzmiela” N. Rimsky-Korsakow) poruszają się w dowolnych kierunkach po dywanie. Na przerwę w muzyce dzieci ustawiają się wokół hula-hop odpowiedniego ze względu na środowisko w którym występuje zwierzę trzymane w ręce. Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania, dzieci wracają na środek dywanu i wymieniają się między sobą emblematami. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

7. „My jesteśmy żabki” – osłuchanie z piosenką – dzieci aktywnie słuchają piosenki – za każdym razem, kiedy usłyszą słowo „żabki” mają za zadanie podskoczyć jak żabka, kiedy usłyszą słowo „bocian” mają za zadanie poruszyć rękoma jakby bocian otwierał i zamykał dziób (wyciągnąć przed siebie wyprostowane ręce – dłonie skierowane do siebie, równolegle do podłogi – oddalanie i przybliżanie do siebie rąk). Po wysłuchaniu piosenki nauczycielka rozmawia z dziećmi na temat treści piosenki. Kolejno dzieci ponownie słuchają piosenki, a następnie powtarzają za nauczycielką słowa pierwszej zwrotki oraz refrenu.

My jesteśmy żabki

My jesteśmy żabki,
Mamy cztery łapki,
Skaczemy po trawie,
Bocian nas nie złapie.

Hop, hop, hop,
Skaczą żabki w bok,
Hop, hop, hop,
Skaczą żabki w przód,
Hop, hop, hop,
Skaczą żabki w tył,
Hop, hop, hop,
Skaczą ile sił.

My jesteśmy żabki,
Po to mamy łapki,
By popływać w stawie
I skakać po trawie.

Hop, hop, hop,
Skaczą żabki w bok,
Hop, hop, hop,
Skaczą żabki w przód,
Hop, hop, hop,
Skaczą żabki w tył,
Hop, hop, hop,
Skaczą ile sił. x2

8. „Żaby i bociany” – zabawa muzyczno-ruchowa – dzieci skaczą jak żaby (przykucają z szeroko rozstawianymi kolanami, ręce pomiędzy nogami), gdy nauczycielka gra na trójkącie; jak bociany (chodzą z wyprostowanymi plecami i wysoko unoszą kolana), gdy nauczycielka gra na bębenku. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie zmieniając instrumenty.

9. „Ladybug” – osłuchanie z piosenką – nauczycielka za pomocą pacynek/maskotek/wyciętych biedronek pokazuje dzieciom w trakcie piosenki kolejne czynności:

Ladybug

Fly, fly, fly, (biedronki latają w różnych kierunkach)
Ladybugs fly.
Fly over here,
(biedronki podlatuje blisko nauczycielki)
Fly over there.
(biedronki odlatuje daleko od nauczycielki)
They fly up high and they fly down low.
(biedronki lecą wysoko, potem nisko)
Around and around and around they go.
(biedronki latają w koło siebie)
They fly fast, and they fly-fly slow.
(biedronki lecą szybko, potem wolno)
Oh, ladybugs fly.
(biedronki latają w różnych kierunkach)

Wykorzystane strony:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY – utwór „Lot Trzmiela” do zabawy „Mieszkańcy łąki”
  2. https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s – piosenka „My jesteśmy żabki”
  3. https://www.youtube.com/watch?v=JwaqRYTirkI – piosenka „Ladybug”