W czwartek przedszkolaki zapoznają się ze zwierzętami z dalekiej północy - Arktyki. Dowiedzą się kilku podstawowych informacji o wybranych zwierzętach, poznają ich wygląd i wysłuchają odgłosów jakie wydają. Poćwiczą również głoskowanie i sylabizowanie oraz rozpoznawanie liter. Rozpoczną również wykonywanie grupowej pracy plastycznej: "Zwierzęta arktyczne".