Przedszkolaki poćwiczą pamięć poprzez zabawy dydaktyczne i ruchowe, naukę fragmentu wiersza "Gra w kolory - żółty" oraz naukę drugiej zwrotki piosenki "Znam kolory".